مدت تور: 5روز
  تاریخ رفت :  آذر ماه 1398

کارگاه آموزشی تخصصی به زبان فارسی در سازمان بهداشت جهانی با مدرک معتبر

آخرین ویرایش در شنبه, 20 مهر 1398 15:32

مدت تور: 3 شب ژنو-2 شب لیون
  تاریخ رفت :  آذر ماه 1398

کارگاه آموزشی تخصصی به زبان فارسی در سازمان بهداشت جهانی با مدرک معتبر

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 مهر 1398 11:40

مدت تور :4 شب تورنتو - گشت شهر نیاگارا - 1 شب اتاوا - 4 شب مونترال- گشت شهر کبک
  تاریخ رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:56

مدت تور :4 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور
  تاریخ های رفت :به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:56

مدت تور :3 شب تورنتو - 2 شب نیاگارا - 1 شب اتاوا - 3 شب مونترال- 4 شب ونکوور- 3 شب بنف
  تاریخ های رفت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه
  تاریخ برگشت : به صورت ماهانه از مهر تا دی ماه

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:56

مدت تور:2 شب کلمبو+2شب کندی+3 شب بنتوتا
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 5 فروردین 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:55

مدت:3شب هوشی مین+3شب فان تیت+3 شب هانوی+1شب کروز خلیج هالونگ
  تاریخ های رفت : 28 اسفند1397
  تاریخ های برگشت: 10 فروردین 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:54

مدت تور :7 روز هنگ کنگ
  تاریخ های رفت : 26 اسفند1397 و2 فروردین1397
  تاریخ های برگشت : 4 فروردین و 9 فروردین 1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:54

مدت تور : 4 شب هنگ کنگ – 3 شب ماکائو  
  تاریخ های رفت : 28 اسفند1397 و3 فروردین1397
  تاریخ های برگشت: 7 فروردین و11 فروردین1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:53

مدت:5 شب هنگ کنگ –4 شب ماکائو-گشتهای ویژه
  تاریخ های رفت : 26 اسفند1397 و2 فروردین1397
  تاریخ های برگشت: 7 فروردین و12 فروردین1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:53

مدت:4 شب هنگ کنگ –3 شب ماکائو
  تاریخ های رفت : 26 اسفند1397 و2 فروردین1398
  تاریخ های برگشت: 5 فروردین و1 فروردین1398

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:53

مدت تور:4 شب رم + 3 شب پاریس              
  تاریخ رفت : ( 26 مهر؛ 10 آبان ؛ 15 آذر ؛ 6 دی ؛ 11 بهمن )

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 10:42

مدت تور :3 شب بارسلون- 3 شب رم
  تاریخ رفت : (18 مهر؛2 آبان ؛ 14 آذر 5 دی ؛ 3 بهمن)

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:18

مدت تور :4 شب و 5 روزه  بارسلون
  تاریخ رفت : 7؛21و 28 مهر؛ 5و12 آبان ؛ 3 آذر؛ 1و8 دی ؛ 6و20 بهمن

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:18

مدت تور :7 شب و 8 روزه  بارسلون
  تاریخ رفت :( 7؛21و 28 مهر؛ 5و12 آبان ؛ 3 آذر؛ 1و8 دی ؛ 6و20 بهمن)

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:17

مدت تور :3 شب مادرید و 4 شب  بارسلون
  تاریخ رفت :(12و 26 مهر؛ 10 آبان ؛1؛15؛29 آذر؛ 27 دی ؛ 11و25 بهمن)

آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:17

مدت تور :5 شب میلان
  تاریخ رفت : 19و23 مهر و 28آذر 1398

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 شهریور 1398 09:03

مدت:8 روزو
  تاریخ های رفت : 8 - 9- 10 خرداد ماه 1398
  تاریخ های برگشت: 16 - 17- 18 خرداد ماه 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 12:38

مدت:8 روزو
  تاریخ های رفت : 12 - 13- 16 خرداد ماه 1398
  تاریخ های برگشت: 20 - 21- 24 خرداد ماه 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 12:37

مدت:1 شب سائو پائولو + 4 شب ریودوژانیرو + 2 شب آبشار فوز دو ایگواسو + 1 شب آبشار پوئر توایگوازو + 4 شب بوینس آیرس
  تاریخ رفت : 28 اسفند 1397
  تاریخ برگشت : 11 فروردین 1398

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 دی 1397 10:16

تور تایوان

آخرین ویرایش در دوشنبه, 11 دی 1396 15:52
View My Stats